Spływy Gwda

Rzeka rozpoczyna swój bieg jako Bielska Struga na wysokości 157 m n.p.m. koło wsi Białe, na południowy zachód od Białego Boru. Niżej przepływa przez jezioro Studnica, gdzie w Drężnie kajakarze zwykle rozpoczynają swoją wodną przygodę.

 

Długość rzeki: 145 km
Długość szlaku: 136 km
Spadek na szlaku: – w środkowym biegu 0,8 ‰
Średni roczny przepływ: 27,2 m³/s
Powierzchnia dorzecza: 4943 km²
Czas spływu: 6 dni
Uciążliwość: szlak nieco uciążliwy, przeszkody łatwe do ominięcia, przenoski sporadyczne na krótszych dystansach
Trudność: szlak nieco trudny, lepiej, by przewodnik/opiekun miał doświadczenie

 

Ogromną różnorodność krajobrazu i przyrody zapewniają kolejne odcinki szlaku. Gwda mija jezioro Wierzchowo, a następnie wśród pól, drzew i łąk równiny sandrowej pochłania kolejne mniejsze i większe jeziora. Największe na szlaku – długie na 7 km i niezbyt głębokie jezioro Wielimie – może stanowić dla kajakarzy sporą przeszkodę, zwłaszcza przy wiejących wiatrach, które tworzą na akwenie wysoką falę. Środkowy odcinek pradoliny posiekany jest dopływami, które są atrakcyjnymi szlakami kajakowymi – to Dołga, Czernica, Płytnica, Rurzyca, Piława z Dobrzycą i Głomia. Towarzysząca rzece strefa lasów nazywana jest Puszczą nad Gwdą. W tym wielkim sosnowym borze żyje dorodna zwierzyna m.in. dziki, sarny i jelenie. Bóbr zaznacza swoją obecność licznie powalonymi drzewami. Występują tu również głuszce, żurawie i czaple, a z ryb rzadkie głowacice, pstrągi i lipienie.

 

Po spiętrzeniu rzeki zaporami ziemnymi powstały jeziora zaporowe, tworzące zbiorniki retencyjne w Podgajach, Jastrowiu, Ptuszy i Dobrzycy. Szlak mija też wiele mniejszych zapór, na których usadowiły się małe elektrownie wodne. Czynią one ten malowniczy i atrakcyjny szlak nieco uciążliwym, bo stojąca przed zaporami woda zmusza do większego wysiłku i przenoszenia kajaków. Utrudnienia są jednak wynagradzane przez urocze widoki, fantazyjne kształty linii brzegowej, liczne odnogi czy piętrzące się nad wodą zalesione wzgórza. Pokonywanie długich i licznych bystrzy na przełomie za Płytnicą jest prawdziwą przygodą. Miłośników militariów zainteresuje zapewne przebiegający wzdłuż rzeki system umocnień Wału Pomorskiego. Niżej Gwda przepływa przez zaludnioną, niegdyś wojewódzką Piłę, aby zakończyć swój pracowity bieg w Ujściu, łącząc się z Notecią.

Szlak nie wymaga wielkiego kajakowego doświadczenia, chociaż bardziej sprzyja nieco obytym z kajakowym rzemiosłem.

 

Źródło onet.pl