Spływy Piława

Pojezierzem Południowopomorskim płynie prawy dopływ Gwdy – Piława, istny cud natury.

Rzeka zmienna i niezwykle urokliwa. W górnym biegu jej dorzecze obejmuje przepiękne krajobrazowo tereny Pojezierza Drawskiego z Drawskim Parkiem Krajobrazowym. Teren urozmaicają liczne, malowniczo połączone jeziora, zatopione w szczelnie wypełniającą przestrzeń Puszczę Drawską. Park został utworzony w 1979 r. w centralnej części Pojezierza Drawskiego, na terenie gmin Barwice, Borne Sulinowo, Czaplinek, Ostrowice, Połczyn Zdrój i Złocieniec. Zajmuje on powierzchnię 41 430 ha.

 

Długość rzeki: 80 km
Powierzchnia dorzecza: 1381 km²
Uciążliwość: szlak łatwy, przeszkody łatwe do ominięcia
Trudność: szlak łatwy, bezpieczny

Szczególnej ochronie podlega krajobraz polodowcowy wykształcony podczas ostatniego zlodowacenia zwanego bałtyckim. Wzniesienia moreny czołowej porośnięte lasem bukowo-sosnowym oddzielają rynny jeziorne. O bogactwie i różnorodności flory i fauny świadczy 7 rezerwatów i 300 pomników przyrody. Spośród 695 gatunków roślin do najcenniejszych należą: tojad mocny, wawrzynek wilczełyko, rosiczka, widlak, wiciokrzew pomorski oraz reliktowe: lobelia jeziorna i grążel żółty.

Tylko w kilku miejscach, nad środkowym odcinkiem biegu, na Równinie Wałeckiej, występują rozległe bezleśne polany. Tutaj przed II wojną Niemcy wybudowali ciągnący się wzdłuż rzeki pas umocnień wojskowych zwanych Wałem Pomorskim.

Dolny odcinek rzeki jest bezleśny, ma wysokie ciekawe brzegi. Nurt urozmaicają podwodne głazy i liczne bystrza. Mimo tych przeszkód, Piława jest rzeką bezpieczną i można ją polecić pływającym rodzinom.

W Dobrzycy wody Piławy pochłania Gwda, tworząc wspólnie zaporowe Jezioro Dobrzyckie. Największy dopływ Piławy – Dobrzyca jest również szlakiem kajakowym, a przez Piławkę stanowi połączenie z Pętlą Wałecką.

Dogodnymi miejscami do rozpoczęcia spływu są dwie miejscowości: Sikory nad jeziorem Komorze, 6 km od Czaplinka, oraz Borne Sulinowo na wschodnim końcu jeziora Pile, łatwo osiągalne z pobliskiego Szczecinka. To nowe powstające miasto dzięki swojej ciekawej historii przyciąga turystów; wielu z nich związało wręcz z Bornym Sulinowem swoją przyszłość, osiedlając się tu w posowieckich koszarach.

Szlak Piławy był niedostępny przez wiele lat, bo stacjonowały tu wojska sowieckie. Teraz przeżywa turystyczny renesans, chociaż, zwłaszcza poniżej Rozlewisk Nadarzyckich, można płynąć w samotności, podziwiając rzadkie ptaki i zwierzęta. Szybujący nad rzeką bielik nie należy wcale do rzadkości, a bobry znalazły tutaj świetne warunki do życia.

 

Opis trasy onet.pl