Trasy Nordic Walking

Trasa Niebieska

Trasa znajduje się w parkowej części miasta. Zaczyna się i kończy przy budynku Centrum Informacji Turystycznej w Bornem Sulinowie. Oznakowana jest dwustronnie, tak aby można było ją przemierzać w obu kierunkach.

Trasa Zielona

Szlak zaczyna i kończy się przy skrzyżowaniu: Al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego. Trasa od miejsca początkowego, znajdującego się obok parkingu, do miejsca odpoczynku (3,3 km) pokrywa się ze szlakiem „Czerwonym”. Szlaki biegną leśną drogą gruntową w pobliżu cmentarza komunalnego i zmierzają w głąb byłego poligonu, przecinając szereg dróg leśnych i małych kompleksów wrzosowisk. W pobliżu miejsca wypoczynku trasa skręca ostro w prawo, odłączając się od szlaku „Czerwonego” i zmierza w kierunku Bornego Sulinowa. Wiedzie przez duże kompleksy upraw leśnych. Po ok. 500 m zaczyna się najbardziej urozmaicony odcinek szlaku – na przestrzeni ok. 1,5 km trasa biegnie przez liczne wzgórza, obfitując w strome zejścia i podejścia. Po kolejnym, płaskim odcinku, szlak „Zielony” skręca w prawo, ponownie łącząc się ze szlakiem „Czerwonym” i wspólnie z nim, przez kolejne 300 m, zmierza w kierunku parkingu. Tutaj, po przemierzeniu dystansu 6,4 km, kończy się „Zielony” szlak Nordic Walking i narciarstwa biegowego.

Trasa Czerwona

Podobnie jak trasa „Zielona”, szlak „Czerwony” zaczyna się i kończy obok parkingu przy zbiegu Al. Niepodległości i ul. Wojska Polskiego. Następnie szlaki podążają wspólnie drogą leśną w głąb dawnego poligonu. W pobliżu miejsca odpoczynku (3,3 km), trasy szlaków rozłączają się – „Zielony” skręca ostro w prawo, a „Czerwony” biegnie dalej prosto w kierunku zachodnim. Po drodze mija duży paśnik dla zwierzyny łownej (3,7 km) i ambonę myśliwską (5 km). Następnie szlak łączy się ze ścieżką konną (5,15 km). Przemierza urokliwe doliny i wzniesienia byłego poligonu dochodząc do kolejnego miejsca odpoczynku (6,5 km). Po ostrym skręcie w prawo i opuszczeniu ścieżki konnej, trasa zmierza w kierunku punktu wysokościowego (7,4 km). Roztacza się z niego malowniczy widok na duży kompleks leśny byłego poligonu, a w oddali widać zabudowania Bornego Sulinowa. Po stromym zejściu, szlak biegnie obok ogrodzenia otaczającego miejskie ujęcie wody (8,4 km) i przez miejsce ponownego połączenia ze szlakiem „Zielonym” (9,8 km). Zmierza w stronę parkingu, gdzie znajduje się punkt początkowy i końcowy trasy. Tam, po 10 km, szlak „Czerwony” kończy swój bieg.

W okresie zimowym, gdy pokrywa śnieżna jest wystarczająca, szlaki Nordic Walking – „Zielony” i “Czerwony” – pełnią rolę narciarskich tras biegowych. Trasy oznakowane są dwustronnie, tak aby można było je przemierzać w obu kierunkach.

Trasa Żółta

Żółty Szlak Nordic Walking zaczyna się i kończy przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Sportowej prowadzącej do pola namiotowego i stadionu sportowego w Bornem Sulinowie. Szlak zaczyna się na drodze asfaltowej i biegnie w kierunku jeziora Pile. Po kilkuset metrach przechodzi w leśną drogę gruntową, gdzie po lewej stronie mija kompleks byłej strzelnicy wojskowej. Następnie zmierza w kierunku stromego nabrzeża jeziora Pile, tam przechodzi przez teren dawnego kompleksu wojskowej bazy paliw. Po drodze mija bardzo strome wzniesienie (klif), z którego rozciąga się widok na taflę wody. Szlak przecina szereg dróg leśnych prowadzących do miejsc biwakowania zlokalizowanych w pobliżu jeziora.W kilku miejscach łączy się z gminnym, czarnym szlakiem rowerowym. Po dotarciu na brzeg jeziora Pile, Żółty Szlak Nordic Walking biegnie trasą czerwonego szlaku rowerowego Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Po drodze mija bardzo atrakcyjne miejsca biwakowania oraz miejsca postoju wyznaczone przez nadleśnictwo, z których można podziwiać urokliwe zakątki największego jeziora w gminie. Po kilku kilometrach szlak dociera do ujścia rzeki Piławy, skąd dalej, przez pole biwakowe wzdłuż rzeki, podąża w kierunku nasypu byłej linii kolejowej Borne Sulinowo – Łubowo. Po lewej stronie mija wieżę obserwacyjną ppoż. należącą do Nadleśnictwa Borne Sulinowo. Po dotarciu do nasypu kolejowego szlak zmierza w kierunku Bornego Sulinowa, biegnie przez wysoki las sosnowy, gdzie ponownie łączy się z czarnym, gminnym szlakiem rowerowym. Następnie, obok byłego kompleksu wojskowej bazy paliw, żółty szlak wraca na swój pierwotny odcinek, gdzie dalej zmierza w kierunku ul. Sportowej w Bornem Sulinowie i kończy się na 15,5 kilometrze.